fbpx

Cukrovka (diabetes mellitus) alebo epidémia tretieho tisícročia. Je to chronické, zatiaľ nevyliečitelné ochorenie, ktorého výskyt sa neustále zvyšuje na Slovensku aj celosvetovo. Cukrovka je choroba látkovej premeny. Jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie cukru v krvi (hyperglykémia). Zvýšenie hladiny krvného cukru (hyperglykémia) je následkom poruchy vylučovania inzulínu a/alebo účinku inzulínu v cieľových tkanivách.

Rozoznávame 2 základné typy diabetu ( I. a II.typ), ďalej špecifické typy diabetu a gestačný diabetes (inak nazývaný tehotenská cukrovka). Liečba cukrovky je komplexná, zahrňa úpravu životosprávy, diétne stravovanie a špecifickú liečbu, ktorá je navrhnutá individuálne. Poskytujeme edukáciu a odborné poradenstvo o podstate ochorenia a rizikách, ktoré hrozia pri dlhšom trvání ochorenia a nedostatočnej liečbe. Tieto edukácie sú vedené lekárom špecialistom a špecializovanou sestrou. Zahrňa komplexné informácie o zmene životosprávy, špecifické diétne opatrenia, edukáciu ohľadom modernej liečby ako aj nastavovanie na rôzne inzulínové režimy. Taktiež nastavovanie a obsluhu inzulínovej pumpy, používanie glukometrov ( prístroje na meranie cukru v krvi) a glukozových senzorov (prístroje na kontinuálne meranie cukru v krvi).