fbpx

EKG (Elektrokardiografia) patrí medzi základné, nenáročné a nebolestivé vyšetrovacie metódy, vďaka ktorému má lekár prehľad o elektrickej aktivite Vášho srdca. Každý sťah Vášho srdca je spájaný so vznikom slabého elektrického napätia.  Najčastejšie sa používa pri stenokardiách (bolestiach na hrudníku) a pri palpitáciach (búšení srdca). EKG prístroj má 10 elektród, ktoré sa prikladajú na telo pacienta. EKG elektródy snímajú elektrickú aktivitu srdca, a EKG prístroj vygeneruje na EKG papier krivku, ktorú potom posúdi špecialista na kardiologiu. Lekár na základe výsledkov dokáže posúdiť, aké prípadné zmeny sú na srdci, dokáže analyzovať srdcovú frekvenciu, pravidelnosť rytmu, hodnotí tvar, výšku a pravidelnosť jednotlivých vĺn krivky.