fbpx

Endokrinologická ambulancia sa zaoberá ochoreniami žliaz s vnútorným vylučovaním vo Vašom tele, hormónmi, ktoré vylučujú a ich poruchami. Úvodné endokrinologické vyšetrenie pozostáva z anamnézy (vstupný pohovor), fyzikálneho a laboratórneho vyšetrenia a ultrasonografického vyšetrenia. Poskytujeme odborné poradenstvo ohľadom podstaty ochorenia a prípadných rizikách spojených s nastavením na liečbu podľa Vašich individuálnych potrieb.