fbpx

Cievne ochorenia patria medzi najčastejšie choroby dospelej populácie a sú častou príčinou chorobnosti a úmrtnosti. Preventívne angiologické vyšetrenie sa zameriava na diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení Vašich tepien, žíl a lymfatických ciev.  Zahŕňa anamnézu (vstupný pohovor), základné fyzikálne vyšetrenie a dôkladné sonografické vyšetrenie mozgových ciev, ciev horných a dolných končatín, brušných ciev. Vyšetrenie je bezbolestné, komfortné a bezrizikové.