fbpx

Kardiologické ochorenia sú najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia v našej populácii. Preventívne kardiologické vyšetrenie je zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu kardiologických ochorení. Zahŕňa anamnézu (vstupný pohovor), základné fyzikálne vyšetrenie, kľudové EKG (elektrokardiografické) vyšetrenie, záťažové EKG  (vykonávané na stacionárnom bicykli alebo bežiacom páse), echokardiografické vyšetrenie a podľa potreby doplnené o vyšetrenie tlakovým alebo EKG holterom, laboratórnym vyšetrním krvi. Vyšetrenie je bezbolestné a bezrizikové.