Veľká komplexná preventívna prehliadka zahŕňa komplexné neinvazívne vyšetrenie srdcového a cievneho systému (Preventívna prehliadka Zdravé srdce a preventívna prehliadka Cievy), štítnej žľazy, sonografické vyšetrenie brušných orgánov, základný screening onkologických ochorení.