fbpx

Holterové monitorovanie je mimoambulantné monitorovanie EKG a slúži na dlhodobejšie sledovanie elektrickej aktivity Vášho srdca. Pri tomto vyšetrení Vám bude k pásu pripevnený EKG holter a na telo Vám budú umiestnené elektrody, ktoré budú zaznamenávať EKG v pravidelných intervaloch. Celé vyšetrenie trvá 24 hodín, počas ktorých si budete zaznamenávať jednoduché poznámky o tom, aké činnosti ste robili. Po odpojení záznam z EKG holtra vyhodnotí kardiológ. Toto vyšetrenie može odhaliť poruchy funkcie srdcového svalu, závažné poruchy rytmu a rôzne iné ochorenia.