fbpx

MEDPED je medzinárodný projekt, ktorý sa zameriava na závažné geneticky podmienené poruchy tukového metabolizmu a predovšetkým také, ktoré vedú k predčasným úmrtiam v dôsledku zrýchleného rozvoja aterosklerózy. Tento projekt vznikol v roku 1989 za účelom pomoci ľuďom s Familiárnou hypercholesterolémiou (FH).  Familiárna hypercholesterolémia je dedičné ochorenie, ktoré spôsobuje veľmi vysoké množstvo cholesterolu v krvi. Pacienti s týmto ochorením majú vysoké riziko predčasných kardiovaskulárnych príhod, a preto je potrebné, aby boli takýto pacienti včas diagnostikovaní a správne liečení. Vyšetrenie v rámci projektu MEDPED dokáže diagnostikovať a liečiť pacientov s FH, vytvoriť register pacientov a rodín s FH, vytvoriť DNA banku a taktiež kontinuálne edukovať pacientov o najnovších možnostiach liečby spojených s týmto ochorením.