fbpx

Vakcinačné centrum Polikliniky MEDIVASA, s.r.o., Žilina

Očkujeme už aj 3. dávkou!

Na bezplatné očkovanie (prvá dávka) proti ochoreniu COVID-19 sa objednáte: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia alebo môžete využiť náš vlastný formulár, ktorý nájdete nižšie a kde sa môžete registrovať aj na druhú dávku.

Osoby, ktoré nemajú prístup na internet, môžu využiť infolinku MZ SR na telefónnom čísle 0800 174 174.

Vakcinačné centrum MEDIVASA s r.o. sa nachádza v budove Polikliniky MEDIVASA (viď mapa tu), ktorá sa nachádza v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina medzi Budovou D a C podľa Mapy Areálu FNsP Žilina

Očkovanie je určené pre registrovaných aj neregistrovaných pacientov, no registrovaní pacienti majú prednosť. Pred očkovaním je nutné preukázať sa občianskym preukazom a potvrdením o registrácií (ak ho máte). Prosíme Vás, nevstupujte do priestorov vakcinačného centra bez platného termínu objednania alebo bez vyzvania personálom.

Pred vakcináciou odporúčame si vopred vytlačiť a vypísať následovné dokumenty:

V prípade otázok o očkovaní alebo neočkovaní vzhľadom na Váš aktuálny zdravotný stav, kontaktujte vášho všeobecného lekára.

Zrušenie termínu očkovania

Objednávanie zabezpečuje portál prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), pokiaľ sa chcete z termínu odhlásiť alebo ho zmeniť, je potrebné kontaktovať infolinku NCZI na t. č. 02/3235 3030 alebo vyplniť kontaktný formulár na: www.npz.sk. Nevyhnutné je uviesť dôvod zmeny/zrušenia.

V prípade, že máte záujem sa nahlásiť priamo do zoznamu nahradníkov Vakcinačného centra MEDIVASA, s.r.o., vyplňte elektronický formulár nižšie.

Často kladené otázky:

PREČO SA OČKOVAŤ?

Najúčinnejším prostriedkom pre boj s vírusom COVID–19, ktorý spôsobil pandémiu a ochromil krajiny, rodiny, spoločnosti i jednotlivcov na celom svete, je očkovanie. Vedecké kapacity i historické fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu komunity a celej spoločnosti. Keď je človek zaočkovaný, je menej pravdepodobné, že by mohol preniesť infekčnú chorobu na iné osoby. To znamená, že očkovanie môže pomôcť chrániť tých, ktorí sami nemôžu byť očkovaní.

Zaočkovanie zabezpečí ochranu ľudí pred ochorením a zabráni šíreniu nákazy v populácii, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí, minimalizácii preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach, ochrane zdravotníckych pracovníkov, rizikových skupín a postupnému návratu do života bez obmedzení.

K tomu, aby bola celonárodne dosiahnutá tzv. kolektívna imunita, je v prípade COVID-19 potrebné preočkovať viac ako 60 – 70 % populácie.

Očkovanie pomáha dosiahnuť to, aby viac ľudí zostalo zdravých, a tým znižuje sociálny a psychologický dosah choroby na ľudí a záťaž pre nemocnice a systémy zdravotnej starostlivosti. To znamená, že zdroje možno použiť na boj proti iným chorobám, ako je rakovina alebo Alzheimerova choroba.

AKÉ VAKCÍNY SÚ K DISPOZÍCII?

V súčasnosti je vo vývoji viac ako 160 rôznych typov vakcín proti COVID-19, pričom niektoré boli už v minulosti využívané na iné infekčné ochorenia a niektoré sú úplne novými konceptami, ktoré ešte len čakajú na svoje schválenie. Nižšie uvedené vakcíny prešli viacfázovým klinickým testovaním na veľkom počte dobrovoľníkov, ktoré následne preskúmala a schválila Európska lieková agentúra (a mnohé ďalšie liekové agentúry z ďalších krajín).

1. RNA/mRNA VAKCÍN – (Moderna, Pfizer/BioNTech)

Táto vakcína je založená na použití genetickej informácie priamo z vírusu, ktorá je vložená do tukového obalu, vďaka čomu sa RNA dostane jednoduchšie do buniek. Zároveň, ak by sme nepoužili obal, naše telo by vírusovú informáciu automaticky mohlo zničiť ako narušiteľa a samotná vakcína by nesplnila svoju funkciu. Po očkovaní sa teda do tela nedostane celý vírus, ale iba jedna konkrétna vírusová bielkovina. RNA sa v cytoplazme bunky následne prepisuje do bielkoviny, ktorá sa buď produkuje na povrchu tej bunky, alebo ide priamo von. Tým sa vystaví imunitnému systému, ktorý si vytvorí svoju reakciu – protilátkovú odpoveď. Vírusová informácia vôbec nepríde do kontaktu s našou DNA, ktorá sa nachádza v jadre bunky. Navyše, po použití naša bunka RNA zničí.

V rozsiahlom klinickom skúšaní sa preukázala 95% účinnosť očkovacej látky Comirnaty pri predchádzaní ochoreniu COVID-19 u ľudí vo veku od 16 rokov. Štúdie sa celkovo zúčastnilo približne 44 000 ľudí.

2. VEKTOROVÉ VAKCÍNY (čínsky aj ruský koncept vakcíny, ASTRA ZENECA v spolupráci s Oxfordskou univerzitou)

Vakcíny sú založené na veľmi jednoduchom princípe – v tomto prípade nie je použitý reálny vírus, ale bezpečný, ktorý nespôsobuje ochorenie a je len nosičom bielkoviny, ktorá je z vírusu získaná. Tým pádom nie je vyvolané ochorenie, napriek tomu je imunitný systém nabudený veľmi efektívnym spôsobom. Pre tieto účely sa používajú nosiče na báze rôznych typov bezpečných vírusov, ktoré napríklad po zaočkovaní spôsobia bežné jemné prechladnutie alebo sú často asymptomatické.

AKÁ JE ÚČINNOSŤ VAKCÍN?

Všetky vakcíny, ktoré schváli Európska lieková agentúra, musia byť na základe výsledkov klinického skúšania bezpečné a musia byť dostatočne účinné, aby mali vyhovujúci pomer prínosov a vedľajších účinkov.

Účinnosť očkovacej látky je určená jej schopnosťou predísť určitej chorobe. Ak sa povolené očkovacie látky podávajú správne, pomáhajú chrániť obyvateľstvo pred chorobami. Ako v prípade iných liekov, ani očkovacia látka nie je u každého jednotlivca na 100 % účinná. Účinnosť je individuálna a závisí od niekoľkých faktorov. Ako napríklad vek osoby, iné užívané lieky alebo existujúce ochorenia, čas od očkovania, predchádzajúci kontakt s patogénom choroby, spôsob podania očkovacej látky, očkovacia látka. Za určitých okolností však jednotlivec môže ochorieť na dané ochorenie, hoci dostal odporúčaný počet očkovacích dávok. Je to preto, že si nedokáže vytvoriť dostatočnú ochranu proti chorobe alebo preto, že jeho imunita je v priebehu času slabšia. Napriek tomu je priebeh ochorenia u týchto osôb miernejší, ako keby neboli zaočkované. Navyše sa tým znižuje pravdepodobnosť, že nakazia druhých.

1. Vakcína COMIRNATY (Pfizer/BioNTech)

Adekvátna ochrana proti ochoreniu COVID-19 začína 7 dní po 2. očkovaní. Podľa súčasného stavu vedomostí je asi 95 zo 100 zaočkovaných ľudí chránených pred ochorením. V rozsiahlom klinickom skúšaní sa preukázala 95% účinnosť očkovacej látky Comirnaty pri predchádzaní ochoreniu COVID-19 u ľudí vo veku od 16 rokov. Štúdie sa celkovo zúčastnilo približne 44 000 ľudí. Polovica z nich dostala očkovaciu látku a polovici bolo podané placebo. Jednotlivci nevedeli, do ktorej skupiny boli zaradení. Účinnosť sa vyhodnotila približne u 36 000 ľudí vo veku od 16 rokov (vrátane ľudí vo veku nad 75 rokov), ktorí nemali príznaky predchádzajúcej infekcie. V štúdii sa preukázalo 95 % zníženie počtu symptomatických prípadov COVID-19 u osôb, ktoré dostali očkovaciu látku. 95 % účinnosť sa potvrdila aj v prípade osôb s potenciálne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, ako sú astmatici, osoby s chronickým ochorením pľúc, cukrovkou, či vysokým krvným tlakom.

Ako dlho bude táto ochrana trvať, nie je v súčasnosti známe. Keďže ochrana nenastupuje okamžite po očkovaní a nie je vyvinutá u všetkých zaočkovaných osôb, je nevyhnutné, aby ste napriek očkovaniu chránili seba a svoje okolie dodržiavaním pravidiel (držte si odstup, dodržiavajte hygienu, noste rúško, pravidelne vetrajte).

2. Vakcína MODERNA

Rozsiahle klinické skúšanie na takmer 30 000 dobrovoľníkoch preukázalo účinnosť COVID-19 vakcína Moderna na dospelých vo veku 18 rokov a viac. Štúdia preukázala 94,1% zníženie počtu symptomatických prípadov COVID-19 u ľudí, ktorí dostali vakcínu (11 zo 14 134 očkovaných osôb dostalo COVID-19 so symptómami) v porovnaní s ľuďmi, ktorí dostali falošné injekcie (185 zo 14 073 ľudí ktorí dostali falošné injekcie, dostali COVID-19 s príznakmi). Štúdia tiež preukázala 90,9% účinnosť u účastníkov s očakávaným rizikom tažkého priebehu ochorenia, vrátane pacientov s chronickým ochorením pľúc, srdcovými chorobami, obezitou, ochorením pečene, cukrovkou alebo infekciou HIV.

3. Vakcína ASTRAZENECA

COVID-19 Vaccine AstraZeneca ponúka dobrú úroveň ochrany proti COVID-19. Hlavné štúdie preukázali, že vakcína má približne 60 % účinnosť. Kombinované výsledky zo 4 klinických štúdií vo Veľkej Británii, Brazílii a Južnej Afrike ukázali, že vakcína COVID-19 AstraZeneca bola bezpečná a účinná pri prevencii COVID-19 u ľudí od 18 rokov. Do týchto štúdií bolo zapojených okolo 24 000 ľudí. Polovica dostala vakcínu a polovica dostala falošnú injekciu. Výsledky ukázali 59,5% zníženie počtu symptomatických prípadov ochorenia COVID-19 u ľudí, ktorým sa vakcína podala (64 z 5 258 osôb dostalo COVID-19 so symptómami) v porovnaní s ľuďmi, ktorým boli podané falošné injekcie (154 z 5 210 dostalo COVID-19 so symptómami). To znamená, že vakcína v klinických štúdiách preukázala približne 60 % účinnosť.

SÚ VAKCÍNY ÚČINNÉ AJ PROTI MUTÁCIÁM VÍRUSU?

Výrobcovia vakcín preverujú, či sú ich očkovacie látky účinné aj voči mutáciam koronavírusu. Spoločnosť Pfizer otestovala 16 rôznych mutácií a skonštatovala, že žiadna z nich nemala významný vplyv na účinok vakcíny.

V AKÝCH PRÍPADOCH BY SOM SA NEMAL OČKOVAŤ COMIRNATY (Pfizer/BioNTech) VAKCÍNOU?

DETI

Očkovacia látka Comirnaty sa neodporúča pre deti mladšie ako 16 rokov. Spolu so spoločnosťou, ktorá očkovaciu látku vyrába, Európska lieková agentúra (EMA) pripravila plán na neskoršie odskúšanie očkovacej látky u detí.

TEHOTNÉ ŽENY A DOJČIACE ŽENY

Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne škodlivé účinky počas tehotenstva, ale existuje len veľmi málo údajov o použití očkovacej látky Comirnaty počas tehotenstva. Rozhodnutie o zaočkovaní počas tehotenstva sa má urobiť po dôslednej konzultácii so zdravotníckym pracovníkom po zohľadnení prínosov a rizík.

INÉ LIEKY A COMIRNATY

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky alebo ste nedávno dostali nejakú inú očkovaciu látku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

OSOBY S OSLABENOU IMUNITOU

O ľuďoch s oslabeným imunitným systémom existujú iba obmedzené dôkazy. Hoci odpoveď ľudí s oslabeným imunitným systémom na očkovaciu látku nie je až taká dobrá, neexistujú žiadne výhrady týkajúce sa bezpečnosti. Aj ľudia s oslabenou imunitou môžu byť zaočkovaní, keďže im hrozí väčšie riziko ochorieť na COVID-19.

ALERGICI

Ľudia, ktorí vedia, že sú alergickí na jednu zo zložiek očkovacej látky uvedených v časti 6 písomnej informácie pre používateľa, nemajú dostať túto očkovaciu látku. U osôb očkovaných touto očkovacou látkou sa pozorovali alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti). Od začiatku používania očkovacej látky v rámci očkovacích kampaní sa vyskytol veľmi malý počet prípadov anafylaxie (ťažkej alergickej reakcie). Tak ako všetky iné očkovacie látky, aj Comirnaty sa má podávať len pod prísnym lekárskym dohľadom, ak je k dispozícii vhodné lekárske vybavenie na liečbu. Ak bude mať osoba po podaní prvej dávky očkovacej látky Comirnaty ťažkú alergickú reakciu, druhá dávka sa jej nemá podať.

AKÉ REAKCIE SA MÔŽU OBJAVIŤ PO OČKOVANÍ?

Všetky vedľajšie účinky z príbalového letáku sú krátkodobé. Dlhodobé vedľajšie účinky vakcíny, ktoré by sa prejavili až s odstupom dlhého času, sú pri vakcínach vo všeobecnosti raritný jav. Pri žiadnej z 82 vakcín registrovaných v SR nedošlo k spätnej deregistrácii kvôli neskôr sa objavujúcim vedľajším účinkom.

Najčastejšie vedľajšie účinky pozorované v klinickom skúšaní boli zvyčajne miernej alebo strednej intenzity a v priebehu niekoľkých dní po očkovaní ustúpili. Patrili medzi ne bolesť a opuch v mieste podania injekcie, únava, zimnica, horúčka, opuchnuté alebo bolestivé lymfatické uzliny pod ramenami, bolesť hlavy, bolesť svalov a kĺbov, nauzea (nutkanie na vracanie) a vracanie. Postihli viac ako 1 osobu z 10.

Začervenanie, žihľavka a vyrážka v mieste podania injekcie a vyrážka sa vyskytli u menej ako jednej osoby z 10. Svrbenie v mieste podania injekcie, bolesť v končatinách, zväčšenie lymfatických uzlín, ťažkosti so spánkom a pocit nevoľnosti postihli menej ako jednu osobu zo 100.

Opuch tváre, ktorý sa môže vyskytnúť u osôb, ktoré v minulosti dostali kozmetické injekcie do tváre, a svalová slabosť na jednej strane tváre (akútna periférna faciálna paralýza alebo ochrnutie) sa vyskytli zriedkavo, a to u menej ako jednej osoby z 1 000.

U osôb, ktorým sa podávala očkovacia látka, zaznamenali alergické reakcie vrátane veľmi malého počtu ťažkých (anafylaktických) alergických reakcií.

Bezpečnosť vakcín sa aj naďalej sleduje a vyhodnocuje, prispieť k nej môžu aj zaočkovaní občania. Ak majú podozrenie, že sa u nich objavili vedľajšie účinky vakcíny, nahlásiť ich môžu tu.

AKO SA SPRÁVAŤ PO OČKOVANÍ?

Po zaočkovaní vždy bezodkladne informujte o svojom očkovaní svojho všeobecného lekára. Ukážte mu alebo zašlite kópiu záznamového lístka o očkovaní, aby v prípade výskytu vedľajších účinkov, ich vedel správne posúdiť a poradiť vám.

Po podaní prvej dávky naďalej dodržiavajme ochranné opatrenia a prísne sa chráňme pred prípadnou nákazou. Po prvej vakcíne sa protilátky začínajú tvoriť, avšak ich hodnota nie je dostatočná, aby bol dosiahnutý maximálny možný účinok vakcín garantovaný výrobcom. V prípade, že sa po zo závažných dôvodov nebudete môcť dostaviť na podanie 2. dávky, čo najskôr sa preobjednajte na iný termín. Ak neabsolvujete obe plánované podania injekcie, nemusíte byť pred ochorením COVID-19 chránený tak, ako to garantuje účinnosť vakcín.

48 hodín po očkovaní sa odporúča vyvarovať sa nadmernej fyzickej aktivite a požívaniu alkoholu.

PREKONAL SOM OCHORENIE COVID-19, KEDY SA MÔŽEM OČKOVAŤ?

Očkovanie sa v takomto prípade odporúča po 90 dňoch od prekonania covidu-19.

OČKOVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Z dôvodu obmedzeného počtu vakcín je prvá fáza očkovania pedagogických zamestnancov určená pre nasledovné skupiny, ktorí v najväčšej miere zabezpečujú prezenčné vyučovanie:

  • pedagogický zamestnanec materskej školy,
  • pedagogický zamestnanec špeciálnej materskej školy,
  • pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu na I. stupni základnej školy alebo v ŠkD,
  • pedagogický zamestnanec na špeciálnej základnej škole,
  • pedagogický zamestnanec na strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti,
  • pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu končiaceho ročníka strednej školy.

Do kategórie pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu na I. stupni ZŠ sa radia aj pedagogickí asistenti učiteľa, špeciálni pedagógovia a vychovávatelia.

V prípade, že učiteľ druhého stupňa základnej školy má úväzok kombinovaný vyučovaním na prvom a druhom stupni, v tejto fáze očkovania sa nezúčastňuje z dôvodu obmedzeného počtu vakcín. Toto obmedzenie neplatí pre špeciálne základné školy.

Prvá fáza by mala trvať tri týždne a následne sa budú identifikovať ďalšie skupiny zamestnancov tak, aby boli všetci zaočkovaní, v čo najkratšej dobe. S pribúdajúcim počtom vakcín tak v ďalších fázach budú na očkovanie pozývané ďalšie skupiny pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, zohľadňujúc aj to, ako sa jednotlivé typy škôl a školských zariadení budú pripravovať na možný návrat do prezenčnej formy vzdelávania.

Kedy sa prihlásiť:

Z dôvodu obmedzených očkovacích kapacít sú školy a ich pedagogickí zamestnanci pozývaní na prihlasovanie postupne. Riaditelia škôl dostanú email z Ministerstva školstva SR s linkom na prihlasovanie a ďalšie inštrukcie.

Potvrdením zamestnávateľa sa zamestnanci budú preukazovať v očkovacom centre. Riaditeľ školy ho vystaví všetkým zamestnancom, ktorí sa prihlásia na očkovanie.

Viac informácií na https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/

Akou očkovacou látkou sú očkovaní pedagogickí zamestnanci:

Uvedení pedagogickí zamestnanci vo veku do 55 rokov vrátane – AstraZeneca.

Uvedení pedagogickí zamestnanci vo veku nad 55 rokov – Moderna.

Informácie pre používateľa k jednotlivým vakcínam sú k dispozícii na

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpenos-liekov/vakciny/vakciny-proti-covid-19?page_id=5497

Viac otázok a odpovedí nájdete na www.slovenskoproticovidu.sk.